Ropeconin keittokirja

Projektista

Ropeconin keittokirja on harrastajakentän oma keittokirja, joka kokoaa yksien kansien väliin reseptejä ja ruokamuistoja Ropeconista ja tapahtumassa harrastettavista lajeista. Keittokirjan halutaan olevan harrastajien toisille harrastajille luoma teos. Tämän vuoksi keittokirjaan haetaan paitsi reseptejä, myös peleihin ja pelaamiseen liittyvistä ruokamuistoista. Kirjassa esitellään myös Ropecon-tapahtumaan liittyviä reseptejä, kuten esimerkiksi tapahtuman takahuoneen ja kaadon parhaat herkut. Ropeconin keittokirja toteutetaan voittoa tavoittelemattomana projektina Mesenaatti.me -palvelun kautta.

Ropeconin keittokirja koostuu resepteistä, harrastajien ruoka- ja pelimuistoista sekä artikkeleista. Reseptit ryhmitellään kirjaan teemoittain ja niiden lomaan sijoitetaan saman aihepiirin ruokaan liittyviä muistoja harrastuksesta, esimerkiksi miten ruokaa on käsitelty peleissä tai millaisia juhla-aterioita larppeihin on järjestetty. Kirjaan tulevat artikkelit käsittelevät esimerkiksi ruoanlaiton perusteita tai ohjeita reseptien muokkaamisesta kasvis- tai vegaaniversioiksi. Kirjaa tekemään haetaan reseptejä kirjoittavia kokkeja, artikkelien kirjoittajia sekä parhaita ruokaa ja pelejä yhdisteleviä muistojaan jakavia harrastajia. Lisäksi projektiin etsitään muita vapaaehtoisia, kuten taittajia, oikolukijoita ja valokuvaajia.

Ropeconin keittokirja on Ropecon-tapahtuman järjestävän Ropecon ry:n hanke. Keittokirja kootaan kevään 2022 aikana ja julkaistaan heinäkuussa Ropecon-tapahtumassa.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Emma Uronen, Merli Juustila ja Emi Maeda. Keittokirjan tiimin tavoittaa osoitteesta [email protected]

Projektin aikataulu

Täydennushakua pidennetty!
Tekijöiden täydennyshaku 1.10.-27.10.
Tekijävalinnoista tiedottaminen 8.11. mennessä
Ennakkomyyntiperiodi Huhti-toukokuussa
Julkaisutilaisuus heinäkuussa 2022

Hakuohjeet

Yleiset vaatimukset

Haku projektiin on auki 1.10.-27.10. Hakemus lähetetään hakulomakkkeella, joka julkaistaan 1.10. näillä sivuilla ja projektin sosiaalisen median kanavissa. Vain lomakkeen kautta hakuaikana lähetetyt hakemukset huomioidaan.
Mikäli mieleesi nousee hakemiseen liittyvää huolta esimerkiksi kielitaitoon liittyviin haasteisiin, työskentelyvälineiden puutteeseen tai muuhun mahdollisesti hakemistasi ja osallistumistasi rajoittaviin seikkoihin, voit olla tiimiin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Autamme mielellämme parhaamme mukaan!
Hakemuksessa pyydetään hakijalta portfoliota tai vastaavaa näytettä aiemmasta kirjoitustyöstä. Mikäli tällaista ei ole, se ei estä hakemista: voit myös kertoa aiemmista projekteistasi tai töistäsi, tai linkittää esimerkiksi yksittäisen aiemman työn.
Tarkistathan porfioliota linkittäessäsi, että käytät toimivia linkkejä ja käyttämäsi lähteet on mahdollista löytää!
Plagiointi ja toisen henkilön työn kopioiminen on ehdottoman kiellettyä sekä hakemusprosessissa että valmiin teoksen työstössä. Tällaisen tilanteen esiin tullessa pidätämme oikeuden poistaa vilpillisesti työskennellyt henkilö projektista.
Tutustuthan projektin aikatauluun ennen hakemista ja varmistat, että sinulla on aikaa projektille ja mahdollisuus osallistua tehtäväsi vaatimiin tilaisuuksiin. Koronatilanteen salliessa järjestämme keväällä 2022 yhteensä kolme valokuvauspäivää, joista yhteen mahdollisimman monen (ensisijaisesti kokkien ja valokuvaajien) toivotaan pääsemään osallistumaan. Päivät järjestetään PK-seudulla tekijöiden toivomiin aikoihin.
Työryhmän pääasiallinen viestintäkanava tulee olemaan yhteisöllinen Facebook-ryhmä sekä sähköposti. Toivomme hakijoilta mahdollisuutta osallistua Facebook-ryhmässä tapahtuvaan toimintaan, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, myös sähköpostiyhteydenpito on mahdollista.
Jos näistä yleisohjeista jää kysyttävää tai pohdittavaa, voit olla meihin yhteydessä Facebookissa tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Kirjoittajan hakuohje

Kirjoittajat kirjoittavat lähtökohtaisesti yhden artikkelin tai Ropecon-muiston. Kirjoittajat tekevät työnsä joko itsenäisesti tai kokin ja valokuvaajan kanssa yhteistyössä, mikäli teksti liittyy johonkin reseptiin.
Artikkelien ja muistojen kirjoittajilta toivotaan selkeää ja helppolukuista tekstiä, kykyä noudattaa annettua maksimimerkkimäärää sekä vahvaa osaamista suomen kielen oikeinkirjoituksessa.Aiempaa julkaistua kirjoituskokemusta ei vaadita.Artikkelin kirjoittajilta toivotaan myös vahvaa osaamista aiheesta, josta artikkeli kirjoitetaan.Kirjoittajien ei ole pakko osallistua kuvauspäiviin keväällä 2022, mutta he ovat hyvin tervetulleita paikalle.

Kokkien hakuohje

Kokki kirjoittaa ja valmistaa 1-3 reseptiä teosta varten sekä osallistuu yhteen kolmesta kuvauspäivästä, jolloin kokki valmistaa teosta varten kirjoittamansa reseptin mukaisen ruoka-annoksen.
Kokeilta toimitaan selkeyttä ja kykyä kirjoittaa ymmärrettävää reseptitekstiä.Aiempi ruoanlaittokokemus on toivottavaa, sillä kokin täytyy pystyä valmistamaan kuvauspäivänä reseptinsä mukainen annos.Perusymmärrys mittojen muunnoksista katsotaan eduksi.Vaikka oikolukuapua tarjotaan tarpeen mukaan tiimin puolelta, toivomme perusosaamista suomen kielen selkeässä kirjoittamisessa.Kokki tekee yhteistyötä kirjan toimittajien kanssa reseptinsä tekstistä sekä kuvauspäivänä valokuvaajan kanssa.

Moneen tehtävään hakijoiden hakuohje

Projektiin on mahdollista hakea tekemään useampaa tehtävää samanaikaisesti. Yhdistelmätehtäviä (kokki+kirjoittaja, tiimi) koskevat tehtävien yleiset vaatimukset, eli hyvä kirjallinen ulosanti, ymmärrys reseptin kirjoittamisen perusteista sekä valmius osallistua kuvauspäivään.
Yksi henkilö voi halutessaan toimia sekä reseptin kokkina että siihen liittyvän muiston kirjoittajana. Yksi henkilö ei voi toimia sekä reseptin kirjoittajana että artikkelin kirjoittajana. Näin vältytään suuritöisten tehtävien kasautumiselta yhden henkilön niskaan.Jos haet projektiin sekä kokin ja kirjoittajan tehtäviin, täytä ensisijaisen tehtäväsi mukainen lomake ja mainitse siinä, mitä muuta haluaisit myös tehdä projektissa.
Projektiin on mahdollista hakea myös kahden hengen tiiminä. Tällöin toivotaan, että tiimi tuottaa teokseen reseptin sekä muiston.Mikäli haet projektiin kahden hengen tiiminä, molempien tiimin jäsenten tulee täyttää oman tehtävänsä mukainen hakulomake. Lomakkeeseen tulee kirjata tiimin toisen jäsenen nimi ja mainita, että haette tiiminä.

Muiden taiteellisten toteuttajien hakuohje

Tähän osioon sisältyvät muun muassa valokuvaajat, oikolukijat, taittajat ja muut tekijät, jotka eivät sisälly aiemmin kuvattuihin tehtäviin.
Jos haet muihin tehtäviin, kirjoita hakemukseesi mitä aikaisempaa kokemusta sinulla on hakemastasi tehtävästä esimerkiksi koulutuksen tai kokemuksen kautta.Visuaalisia osuuksia tekemään ja taittajaksi hakevilta toivomme mahdollisuutta työskennellä itsenäisesti omia välineitä käyttäen.Valokuvaajaksi hakevalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta osallistua keväällä 2021 järjestettäviin kuvauspäiviin.Kuvauspäivät sovitaan valokuvaajan/valokuvaajien aikatauluja kunnioittaen. Toivomme henkilöltä mahdollisuutta käyttää omaa välineistöä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin nimi
Ropeconin keittokirja, hakijalistaus

Rekisterin ylläpitäjä
Emma Uronen
Atlantinkatu 12 A, 00220 HKI

Rekisteristä vastaava henkilö
Emma Uronen
[email protected], puh. 0449804301

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedot kerätään projektiin hakijoilta osallistujien tunnistamiseksi ja toteuttajavalintojen toteuttamiseksi.

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiat:
NimiEmailPortfolio
Rekisteriä käytetään vain projektin tekijävalintojen tekemiseen ja hakijoiden kontaktoimiseen. Hakemustiedot tuhotaan viimeistään projektin päättyessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjät luovuttavat itse tietonsa ilmoittautuessaan lomakkeella halukkaiksi osallistumaan Ropeconin keittokirja-projektiin.

Tietojen luovutus tai tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle paitsi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle Google Drive- palveluun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tämä on sähköinen rekisteri. Rekisteriä saavat käyttää vain rekisterin omistaja sekä omistajan valtuuttamat henkilöt, joilla on tehtäviensä vuoksi tarpeellista päästä tarkastelemaan rekisterin tietoja. Heillä on rekisterin käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin tiedot on suojattu asianmukaisesti ajantasaisen tietotekniikan tietoturvalla.

Oikeus henkilötietojen tarkastuksiin

Henkilötietolain mukaan rekisteriin kirjautuvalla asiakkaalla on oikeus tarkastella omia tietoja ja korjata niissä olevia virheitä. Hänellä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Jos rekisteröijät haluavat käyttää oikeuttaan kieltää tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä, he voivat ottaa yhteyttä yllä mainittuun henkilöön, joka käsittelee rekisteritietoja. Jos tietojen rekisteröijä haluaa soveltaa oikeuttaan tarkastaa tietoja, hänen on esitettävä henkilötietolain 28 §: n mukaisesti henkilökohtaisesti allekirjoitettu tai muutoin vastaavalla tavalla varmennettu asiakirja, josta käy ilmi tämä tarkastuspyyntö tai vastaavasti käy henkilökohtaisesti rekisteristä vastaavan henkilön luona.

keittokirja ropeconin keittokirja ropecon fandom fantasia liveroolipeli MTG korttipeli con animecon yukicon desucon kibecon kirjallisuus kauhu keittokirja vegaani kasvisruoka resepti artikkeli hae mukaan vapaaehtoinen vapaaehtoistyöntekijä anime manga lautapeli fandom cosplay cv projekti keittokirjaprojekti helsinki vantaa tampere